הערכים המובילים בבית ספר ניצנים הם:

ביה"ס ניצנים נותן ביטוי להוראה המשמעותית בדרך של למידה חווייתית ופעולות חקר. 

אנו בניצנים מאמינים כי למידה דרך התנסות, דרך הפעלת כל החושים, תסייע ללומד להבין ולהפנים טוב יותר את תכני הלמידה. 

אנו מאמינים שדרך תהליכי החקר, יעבור הלומד חוויה של למידה, חקירה ובקרה על העשייה שלו. 

בביה"ס קיימים מרחבים המאפשרים למידה מסוג זה: מטבח לימודי, חדר מתמטיקה, סדנת אמנות ומרחב אקולוגי- כל אלו אף מאפשרים אינטראקציה חברתית , כבוד, סובלנות והכלה.

בביה"ס 3 כיתות חינוך מיוחד משולבות והחיבורים המיוחדים בין הילדים, מאפשרים הכלה וסובלנות בצורה מיטבית.

הגדרות כלליות כניסה למערכת