מעבדה מתמטית

בבית הספר קיימת מעבדה מתמטית בה ניצן למצוא חומרי למידה, משחקי חשיבה, חידות מתמטיות ואמצעי המחשה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת